OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” – 25 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” – 25 lutego 2024 r.

1. Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” – 18 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” – 18 lutego 2024 r.

1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem… 2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia, bądź…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – VI NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – 11 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – VI NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – 11 lutego 2024 r.

1. W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji na rozpoczynający się w środę okresu Wielkiego Postu, a…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – V NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – 04 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – V NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – 04 lutego 2024 r.

1. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki. 2. W poniedziałek wspomnienie Świętej Agaty. 3. Natomiast w…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – 28 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – 28 stycznia 2024 r.

1. Ukazany w dzisiejszej Ewangelii Jezus budził lęk i zdumienie wśród słuchających Go i będących świadkami znaków, które czynił. Dzisiaj również Jego Ewangelia spotyka się z różnym przyjęciem; my jednak pragniemy przyjmować ją wciąż otwartym sercem i na co dzień ją wypełniać. 2. To ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja, by…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – III NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – 21 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – III NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – 21 stycznia 2024 r.

1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”… 2. W dzisiejszą niedzielę…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – II NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – 14 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – II NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – 14 stycznia 2024 r.

1. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa: może warto zaangażować się w działalność grup i stowarzyszeń w naszej parafii, aby to pragnienie realizować 2. W środę, 17 stycznia, będziemy…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 07 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 07 stycznia 2024 r.

1. Dzisiejsze święto to również święto Epifanii Boga, bowiem jest to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga. 2. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres śpiewana kolęd, zgodnie z dawną polską tradycją,…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA Św. Rodziny – 31 grudnia 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA Św. Rodziny – 31 grudnia 2023 r.

1. Dzisiejsze święto nasuwa nam wszystkim temat do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia; stanowi sanktuarium życia i świętości. Dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. 2. Dzisiaj żegnamy 2023 rok, a już jutro powitamy rok…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV NIEDZIELA ADWENTU B – 24 grudnia 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV NIEDZIELA ADWENTU B – 24 grudnia 2023 r.

1. To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana, a jednocześnie Wigilia Bożego Narodzenia. Podsumowując tegoroczny Adwent, zapytajmy siebie: czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, czasem, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? I postarajmy się pięknie i po chrześcijańsku przeżyć ten dzisiejszy, szczególny wieczór. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w…