Lektorzy

Lektorzy naszej parafii:

 • Baczyńska Magda
 • Baczyńska Urszula
 • Dymowski Krzysztof
 • Krakowska Paulina
 • Krupińska Anastazja
 • Kwasiborski Andrzej
 • Łasińska Alicja
 • Milewska Anna
 • Molkowska Ewa
 • Orzepowska Agnieszka
 • Orzepowski Janusz
 • Pawlak Łukasz
 • Pawlak Klaudia
 • Rutkowska Bożena
 • Rutkowska Jowita
 • Sadowska Barbara
 • Sobieraj Milena
 • Wierzbowska Gabriela
 • Wierzbowski Krzysztof
 • Wiśniewska Natalia

Pan Bóg napisał do każdego człowieka wspaniały list – Pismo Święte. Kościół czci słowo Boże, ponieważ czerpie z niego wiarę i naukę niezbędną do życia. Każda Msza Święta składa się z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej.
Podczas liturgii słowa właściwe fragmenty Pisma Świętego czyta lektor, a więc chrześcijanin, który jest do tej funkcji powołany. Od trzech lat istnieje w naszej parafii grupa lektorów. Są to osoby świeckie, które w czasie Mszy czytają odpowiednie dla celebracji liturgicznych fragmenty Pisma Świętego, jak również komentarze i wezwania modlitwy wiernych.

Obecnie grupa lektorów naszej parafii liczy 13 osób w różnym wieku. Lektorzy czytają w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca według ustalonego grafiku. W drugą i czwarta niedzielę miesiąca oprawę liturgiczna przygotowują dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum wraz z katechetami.
Serdecznie zapraszamy do tej posługi również tych, którzy mają pragnienie czynnego włączenia się w liturgię.