Kancelaria

Wszystkie sprawy związane z chrztami, pogrzebami, ślubami i innymi sprawami – załatwisz w naszej kancelarii.

Chrzest

 1. Akt urodzenia dziecka (do wglądu)
 2. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, o dopuszczeniu ich do pełnienia funkcji chrzestnego(-ej) [w dniu zgłoszenia]
 3. Zgłoszenie w kancelarii parafialnej przynajmniej 2 tygodnie przed wybranym terminem (zgłoszenia dokonują rodzice dziecka).
  Chrzty odbywają się podczas Mszy św. o godz. 12.00 w: ostatnią niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Małżeństwo

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej około 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, w celu spisania protokołu przedślubnego. Prosimy przychodzić na godzinę otwarcia kancelarii z następującymi dokumentami:

 • Dowody osobiste
 • Akty chrztu i bierzmowania (aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz)
 • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństw konkordatowych (UWAGA: ważne 6 miesięcy od dnia wystawienia!) lub Akt Ślubu z USC.
 • Dyplomy ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej)

Po spisaniu protokołu należy:

 • Odbyć 2 spowiedzi przedślubne (pierwszą – z całego życia – krótko po spisaniu protokołu przedślubnego; drugą – na kilka dni przed ślubem)
 • Wziąć udział w Spotkaniach dla Narzeczonych.
 • Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii niż parafia ślubu, po spisaniu protokołu należy zgłosić zapowiedzi przedślubne także w parafii drugiego z narzeczonych.

Bierzmowanie

 1. Udział w katechezie szkolnej i zaliczenie wybranych zagadnień z katechizmu oraz pacierza.
 2. Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania raz w miesiącu o godz. 12.00 w kościele.
 3. W ramach całorocznego przygotowania należy uczestniczyć we Mszach św. i spotkaniach ogólnych raz w miesiącu od września do czerwca o godz. 12.00 oraz oprawić dziewięć pierwszych piątków miesiąca.

Pogrzeb

Dokument z USC: „Część przeznaczona dla administracji cmentarza” (pozostaje w kancelarii parafialnej, jeśli zmarły będzie pochowany na cmentarzu parafialnym, do wglądu, jeśli pogrzeb nie będzie odbywał się na cmentarzu parafialnym)
Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi i Komunii św., jeśli zgon nastąpił poza parafią (wystawia je kapelan szpitala)

Namaszczenie chorych

 1. Po zgłoszeniu chorego i ustaleniu dogodnego terminu.
 2. Systematyczne odwiedziny u chorych – w trakcie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

Pokuta

Do sakrament pokuty (spowiedzi) można przystąpić przed każdą Mszą św.