Duszpasterze

Ks. Ireneusz Cielicki
Proboszcz parafii od 2013 r.
Ks. Józef Hilary Deptuła
Proboszcz parafii w latach 2001-2013
Ks. kanonik Jan Kosin
Proboszcz parafii w latach 1990-2001.
Śp. Ks. Kazimierz Szałwiński
Proboszcz parafii w latach 1977-1990.
Śp. Ks. prałat Władysław Stradza
Proboszcz parafii w latach 1971-1977