Koło Żywego Różańca

Członkowie koła:

 • Wasilewski Mieczysław – Zelator Koła
 • Baur Krystyna
 • Brodowska Sabina
 • Brukwicz Alicja
 • Damięcka Maria
 • Dąbrowska Jadwiga
 • Dąbrowski Czesław
 • Kordulewska Jadwiga
 • Kordulewski Franciszek
 • Koźniewska Danuta
 • Maluchnik Jadwiga
 • Marchlewicz Wacława
 • Mieszkowska Bogusława
 • Molkowska Ewa
 • Muchowska Alina
 • Ślusarska Dorota
 • Wawruch Helena
 • Wierzchowska Jadwiga
 • Zaręba Teresa
 • Żebrowska Stanisława

Koło Żywego Różańca Przynależność do Koła Żywego Różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle, ile jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową.

Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemnicami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy). Zelatorem naszego Koła jest P. Mieczysław Wasilewski.

W naszej parafii działa obecnie jedno Koło Żywego Różańca. Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie się do opiekuna, którym jest ks. Ireneusz Cielicki. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy.