OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO „B” – 19 maja 2024 r.

1. Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

2. Dzisiaj przeżywamy również Uroczystość I Komunii Św. Pamiętajmy w swoich modlitwach o dzieciach, i starajmy się dawać im dobry przykład naszego życia. Dziękuję za dzisiejszą uroczystość Dzieciom, Rodzicom, Katechetom, Wychowawcom, a szczególnie Pani Jowicie Rutkowskiej za trud i poświęcenie w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości, dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to dobre dzieło, dziękuję wszystkim, którzy sumiennie spełnili swoje obowiązki, dziękuję rodzicom za trud chrześcijańskiego wychowania dzieci – Bóg zapłać. Dzieci, które przystąpiły do I Komunii Św. przychodzą codziennie do kościoła na „biały tydzień” na godz. 18.00 do piątku włącznie. 

3. W darze ołtarza został zakupiony do kościoła parafialnego Obrus ołtarzowy. Serdeczne Bóg zapłać Rodzicom Dzieci komunijnych.

4. Dziękuję również Rodzicom za kwiaty, które zdobią kościół. Bóg zapłać!

5. Bóg zapłać rodzicom, którzy pomagali w przygotowaniu kościoła na dzisiejszą uroczystość.

6. W następną niedzielę o godz. 10.00 obchodzimy uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św. Nie będzie mszy św. o godz. 8.30 a Msza św. w Kaplicy w Ślubowie o godz. 15.00.

7. Trwają codzienne nabożeństwa majowe z litanią loretańską. Zachęcam do wspólnej modlitwy maryjnej w kościele po Mszy św. o godz. 18.00, a także przy kapliczkach rozsianych w różnych zakątkach naszej parafii.

8. Jutro, 29 maja, przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Pod krzyżem Maryja została dana za Matkę nie tylko Świętemu Janowi, ale także wszystkim ludziom. Towarzyszy wspólnocie Kościoła od samego początku. Będziemy wypraszać Jej orędownictwa w naszych codziennych potrzebach. Msze św. o godz. 10.00 i 18.00.

9. W najbliższy czwartek, 23 maja, oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. Święto to zostało wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od ponad już dziesięciu lat jest obchodzone w naszej ojczyźnie. Msza Święta o godz. 18.00.

10. W przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy.

11. W przyszłą niedzielę przypada również święto naszych mam. W tym dniu będziemy się modlić za nasze kochane mamy.

12. 30 maja będziemy obchodzili Uroczystość Bożego Ciała. Już dzisiaj zwracam się z prośbą o przygotowanie czterech ołtarzy w tradycyjnych miejscach. Zachęcam również do wystawienia w oknach obrazów, symboli eucharystycznych.

13. W majowe piątki organizujemy Rowerowe Nabożeństwa Majowe. Spotykamy się przed Kościołem Parafialnym w Gąsocinie o 18.30 i ruszamy do wybranej kapliczki na terenie naszej parafii, aby dołączyć do modlitwy prowadzonej przez mieszkańców danej wioski. Najbliższy piątek – 24 maja trasa: Gąsocin – Cichawy. 

14. Próby dla dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego w poniedziałek i środę o godz. 16.15.

15. Spowiedź w sobotę o godz. 10.00

16. Bóg zapłać P. Michałowi Falęckiemu i P. Janowi Przybujewskiemu za prace na rzecz parafii. Bóg zapłać pracującym na cmentarzu i przy kościele.

17. Jest do nabycia aktualny numer Tygodnika „Gość Niedzielny”, a w nim: Jak wiara religijna wpływa na nasze zdrowie?

18. Jest też „Gość Extra” a w min: Święte matki, matki Świętych.  Cena 14 zł.

19. Po Mszy św. uczniowie otrzymają obrazki, pamiątki uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Podobne wpisy