OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 września 2023 r.

1. Dziś dwudziesta piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Po raz kolejny obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg wizytacji kanonicznej Ks. Biskupa Mirosława Milewskiego w naszej parafii.: Dyrekcji i społeczności Szkoły Podstawowej w Gąsocinie za gościnność i piękne przedstawienie o św. Stanisławie Kostce, p. Anastazji wraz z rodziną za serdeczne spotkanie, wszystkim obecnym podczas wspólnej modlitwy na cmentarzu. P. Edwardowi Światkowskiemu i osobom wspierającym za nagłośnienie cmentarza.

Pragnę podziękować również mieszkańcom Ślubowa i okolic, którzy zgromadzili się w kaplicy na wspólnej modlitwie oraz pomagali w przygotowaniu tego miejsca. Bóg zapłać także członkom grup parafialnych za udział w spotkaniu i ich przedstawicielom za złożenie sprawozdań: Katechetom, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, Parafialnej Radzie Gospodarczej, Kołu Żywego Różańca, Asyście Procesyjnej, Parafialnemu Kołu Caritas, Strażakom, Lektorom, scholi Soli Deo, Ministrantom.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Mszy Św. Ingresowej połączonej z Sakramentem Bierzmowania: p. katechetce Ewelinie Żebrowskiej za przygotowanie młodzieży, ministrantom, kandydatom, scholi Soli Deo, strażakom, młodzieży, świadkom oraz wszystkim biorącym udział.

Bóg zapłać młodzieży bierzmowanej i ich rodzicom za dar ołtarza – zielony ornat do kościoła parafialnego.

Bóg zapłać p. Monice Ciecierskiej za dekorację kwiatową kościoła. Dziękuję również pracownikom parafii. 

3. W środę, 27 września, przypada Światowy Dzień Turystyki. 

4. W piątek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie to szczególni Boży posłańcy. Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę.

5. W sobotę, 30 września, w liturgii wspominamy Świętego Hieronima, który całe życie poświęcił poznawaniu Pisma Świętego.

6. W następną niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Jest on w naszej polskiej tradycji poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie, która była tak bardzo doceniania przez wielu świętych. Również nasz rodak papież św. Jan Paweł II nie rozstawał się z różańcem. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w naszym kościele codziennie o godz. 16.30. Zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w nich. (Dla dzieci będzie konkurs Różańcowy i losowanie każdego dnia figurki Matki Bożej). Kandydaci do bierzmowania za wpisem do indeksu i dzieci przygotowujące się do pierwszej i generalnej komunii św. minimum dwa razy w tygodniu przychodzą na różaniec. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach.

7. Tego dnia w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, nazywaną Małą Tereską, patronkę misji. Jest to jednocześnie Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. Naszą modlitwą będziemy wspierać siostry zakonne zaangażowane w pracę misyjną.

8. Od października tradycyjnie Msze św. w tygodniu o godz. 17.00 po Nabożeństwie Różańcowym.

9. W niedzielę, 1 października, przypada również początek roku akademickiego. Wszystkim studentom życzymy gorliwości w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom akademickim i profesorom Bożego światła i cierpliwości w pracy akademickiej. 

10. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca – adoracyjna. Po Sumie procesja. Zapraszam asystę procesyjna i dziewczynki sypiące kwiatami.

11. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. i ich rodziców.

12. 7 października w  Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie odbędzie się VIII diecezjalna pielgrzymka kół Żywego Różańca. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Zachęcam do udziału.

13. Zaproszenie na spotkanie młodych „Wake up”.

14. Bóg zapłać za ofiary na nasze prace parafialne w minionym tygodniu: 100 zł.

15. Jest do nabycia aktualny numer Tygodnika „Gość Niedzielny”, a w nim: o ludziach działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Jest też „Mały Gość” a w nim:  naklejka

16. Po Mszy św. uczniowie otrzymają obrazki, pamiątki uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

17. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności .śp. Stanisław Iwański. Polećmy go miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek …

Podobne wpisy