OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 października 2023 r.

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2.  Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na tace na potrzeby misji.

3. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane w naszym kościele codziennie o godz. 16.30. Zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w nich. (Dla dzieci jest konkurs Różańcowy i losowanie każdego dnia figurki Matki Bożej i Anioła). Kandydaci do bierzmowania za wpisem do indeksu i dzieci przygotowujące się do pierwszej i generalnej komunii św. minimum dwa razy w tygodniu przychodzą na różaniec. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach.

4. Dziś po mszy św. o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrztu św. i ich rodziców

5. Jest do nabycia kalendarz rolników na 2024 r.

6. Bóg zapłać P. Januszowi Orzepowskiemu za prace w kościele.

7. Bóg zapłać P. Tomaszowi i rodzinie P. Wrońskich za prace na cmentarzu.

8. Bóg zapłać za ofiary na nasze prace parafialne w minionym tygodniu: 50 zł.        

9. Możemy zamawiać wypominki na kolejny rok za naszych bliskich zmarłych. Pod chórem wyłożone są specjalne kartki. Piszmy również godz. Mszy św., na której chcemy wypominki.

10. Dziś w kościołach odbywa się liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii oraz przystępujących do Komunii świętej. Proszę, zatem by powoli wychodzić z kościoła.

11. Jest do nabycia aktualny numer Tygodnika „Gość Niedzielny”, a w nim: Analiza wizji Kościoła wyłaniająca się z każdej z czterech Ewangelii. Dziś zaglądamy do Ewangelii według św. Marka.

12. Po Mszy św. uczniowie otrzymają obrazki, pamiątki uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Podobne wpisy