OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 września 2023 r.

1. Dziś dwudziesta trzecia niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.

2. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

W następny poniedziałek, 18 września będziemy przeżywali wizytację ks. Biskupa Mirosława Milewskiego w naszej parafii. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu wspólnoty parafialnej. Ostatnia wizytacja była 6 lat temu. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich na to wydarzenie:

o godz. 14.30 na cmentarzu odbędzie się wspólna modlitwa za naszych bliskich zmarłych. Zgromadzimy się w głównej alejce przy grobie ks. Kazimierza Szałwińskiego. Przybądźmy licznie i zatroszczmy się o porządek na grobach, a szczególnie o groby zmarłych kapłanów.

Na godz. 15.00 zapraszam mieszkańców Ślubowa i okolic na spotkanie i wspólną modlitwę do Kaplicy.

Na 15.30 zapraszam do Kościoła Parafialnego wszystkich należących do grup parafialnych: Katechetów, Radę Parafialną, Koło Żywego Różańca, Asystę Procesyjną, Parafialne Koło Caritas, Strażaków, Lektorów, Zespół Soli Deo i Ministrantów.

O godz. 17.00 odbędzie się Msza Św., podczas której zostanie udzielony Sakrament Bierzmowania.

Próba generalna do Sakramentu Bierzmowania w następna niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 (z świadkami bierzmowania)

Spowiedź przed sakramentem bierzmowania w sobotę o godz. 10.00

3. Zbiórka ministrantów przed wizytacją Ks. Biskupa w sobotę o godz. 17.00. Zapraszam!

Dziś beatyfikacja rodziny Ulmów z Markowej.

4. W czwartek, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem. Msza Święta w naszej świątyni tego dnia o godz. 18.00.

5. W piątek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.

6. W niedzielę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

7. 16 września w sobotę, jak co roku odbędzie się pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa. Zapisy uczniów ze szkoły podstawowej u katechetów, a uczniów szkół ponadpodstawowych w zakrystii.

8. W najbliższą niedzielę, 17 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.

W niedzielę 17 września br., odbędzie się w naszej diecezji, podobnie jak w minionych latach, zbiórka ofiar do puszek.

9. Terminy Komunii Św. w naszej parafii: I Komunia Św. będzie 19 maja, a Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych (Generalna Komunia Św.) 26 maja.

10. Bóg zapłać za prace porządkowe przy kościele i plebanii.

11. Bóg zapłać za ofiary na nasze prace parafialne w minionym tygodniu: 100 zł.

12. Jest do nabycia aktualny numer Tygodnika „Gość Niedzielny”, a w nim: 100 stron na jubileusz stulecia Gościa Niedzielnego z dodatkiem na baetyfikację rodziny Ulmów.

13. Po Mszy św. uczniowie otrzymają obrazki, pamiątki uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

14. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Celina Szymańska. Polećmy ja miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek …

Podobne wpisy