OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03 września 2023 r.

1. Dziś dwudziesta druga niedziela w ciągu roku kościelnego. Sprawując tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uwielbiliśmy Boga i zaczerpnęliśmy ze źródła Bożej łaski. Niech te dary umacniają nas na drogach codziennego życia i dawania świadectwa naszej bliskości z Bogiem.

2.  Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po sumie procesja. Zapraszam asystę i dziewczynki sypiące kwiatami.

3. Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie dla kandydatów przygotowujących się sakramentu bierzmowania.

Egzamin odbędzie się w poniedziałek w dwóch grupach: dziewczęta od godz. 16.00, chłopcy od godz. 17.00 w zakrystii.

W środę próba dla kandydatów do bierzmowania o godz. 19.00.

4. W poniedziałek, 4 września, początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, wychowawców i nauczycieli na Mszę Świętą o godz. 8.30. Będziemy prosili o Boże błogosławieństwo na trud pracy i nauki w nowym roku szkolnym. Można będzie skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed Msza Świętą.

5. W tym, tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne na Mszy św. o godz. 18.00

6. W piątek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten liturgiczny obchód nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione owoce. Msza Święta tego dnia o godz. 18.00. Błogosławieństwo ziarna siewnego podczas Mszy Świętej.

7. W następną niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00 błogosławieństwo uczniów klasy I oraz poświęcenie tornistrów.

8. Zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot, w których można pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym. W naszej parafii działają: schola Soli Deo, chór parafialny, ministranci, lektorzy, parafialny zespół charytatywny Caritas, asysta procesyjna – serdecznie zapraszam! 

9. 16 września w sobotę, jak co roku odbędzie się pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa. Zapisy uczniów ze szkoły podstawowej u katechetów, a uczniów szkół ponadpodstawowych w zakrystii.

10. Bóg zapłać wszystkim, którzy w Dniu Eucharystycznym adorowali Najświętszy Sakrament oraz asyście procesyjnej.

11. Bóg zapłać za ofiary na nasze prace parafialne w minionym tygodniu: 100 zł. i 100 zł.

12. Jest do nabycia aktualny numer Tygodnika „Gość Niedzielny”, a w nim: o duchowych potrzebach i oczekiwaniach młodzieży.

Jest również Mały Gość z dodatkiem – magnetyczną zakładką

13. Po Mszy św. uczniowie otrzymają obrazki, pamiątki uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Podobne wpisy