Intencje Mszy św. 08 – 14. 04. 2024 r.

Poniedziałek (08.04)

godz. 18.00 – + Stanisławę Chojnowska i zmarłych z całej rodziny Chojnowskich;

godz. 18.30 – + Zbigniewa Maluchnika (7/8);

Wtorek (09.04)

godz. 18.00 – + Bolesława Dymowskiego w 5 rocz. śm., dziadków Bandychów i Dymowskich;

godz. 18.30 – + Stanisławę i Feliksa Wiśniewskich (6/9);

Środa (10.04)

godz. 18.00 – o Boże błogosławieństwo w rodzinie;

18.30 – + Elżbietę Lubieniecką ((3/11);

Czwartek (11.04)

godz. 18.00 – + Małgorzatę Sitkowską (11/18);

18.30 – + Marka Sadzyńskiego (2/3);

Piątek (12.04)

godz. 18.00 – + Stanisławę i Czesława w 42 rocz. śm. Skotnickich;

18.30 – + Bożenę i Waldemara Sopyła, Sławomira, Krystynę i Kazimierza Grochowskich;

Sobota (13.04)

godz. 18.00 – + Janinę i Edwarda Niesłuchowskich ich rodziców i rodzeństwo;

18.30 – + Annę Wasilewską w 4 rocz. śm. i Mariana Wasilewskiego

Niedziela (14.04)

8.00 – Godzinki;

8.30 – + Jacka Gburzyńskiego w 39 rocz. śm.;

10.15 Ślubowo – + Janinę i Tadeusza Krystkiewicz;

12.00 – + Janinę Duszyńską w 24 rocz. śm., Stanisława Duszyńskiego, Andżelinę Tadeusza Dyoniziak i Marcina Błaszczyk

Podobne wpisy