Grupy parafialne

Na terenie naszej parafii działają poniższe grupy i koła:

Koło różańcowe

Opis i członkowie koła

Więcej

Lektorzy

Opis i członkowie koła

Więcej

Koło Caritas

Członkowie i opis

Więcej

Zespół Soli Deo

Członkowie zespołu

Więcej

Asysta procesyjna

Członkowie i opis

Więcej

Ministranci

Członkowie i opis

Więcej