Zapraszamy do udziału w jubileuszowym konkursie. Szczegóły poniżej…

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ PARAFIĘ GĄSOCIN
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św Maksymiliana Kolbego w Gąsocinie.
2. Konkurs zorganizowany z okazji 50-lecia parafii będzie przeprowadzany w dniach:
2-17 września 2021r.
3. Temat Konkursu: „Mój kościół parafialny”.
§ 2
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Konkurs będzie się odbywał w trzech kategoriach wiekowych:
– pierwsza kategoria: uczniowie klas 0-III,
– druga kategoria: uczniowie klas IV-VI,
– trzecia kategoria: uczniowie klas VII-VIII i starsi (uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli).
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest zilustrowanie Kościoła Parafialnego w Gąsocinie lub Kaplicy w Ślubowie.
3. Technika wykonania pracy jest dowolna (z wyłączeniem makiety), format A3.
4. Prace należy składać w następujący sposób:
– uczniowie ze szkól podstawowych u katechetów,
– pozostali uczestnicy w kancelarii parafialnej
5. Do pracy należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, a w przypadku uczniów – klasę i pełną nazwę szkoły.
6. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję, w skład której wejdą: ksiądz proboszcz, nauczyciel plastyki oraz przedstawiciele Rady Parafialnej.
7. Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.
8. Wyłonione prze komisję prace zostaną wyeksponowane na wystawie w dniu obchodów Jubileuszu 50-lecia Parafii 19 września 2021r.
9. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 26 września 2021r. po Mszy Św. o godzinie 12.00.
§ 3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Podane przez uczestników dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

O Autorze