Ogłoszenia z dnia 17 września 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie.

  1. Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg wizytacji kanonicznej Ks. Biskupa Piotra Libery w naszej parafii.: Dyrekcji i społeczności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Gąsocinie za gościnność i piękne przedstawienie o św. Stanisławie Kostce, p. Bogdanowi wraz z rodziną za serdeczne spotkanie, wszystkim obecnym podczas wspólnej modlitwy na cmentarzu.

Bóg zapłać P. Renacie i Tomaszowi Wrońskim za nowy krzyż na cmentarzu. Ofiarowane dębowe drzewo, wykonanie i montaż. Bóg zapłać P. Mieczysławowi Chorzelewskiemu, Stanisławowi Józefowiczowi, Barbarze Wrońskiej i Andrzejowi Wrońskiemu za pomoc przy montażu krzyża. Bóg zapłać P. Sławomirowi Oleszkiewiczowi za odnowienia wizerunku Jezusa na krzyżu.

Pragnę podziękować również mieszkańcom Ślubowa i okolic, którzy zgromadzili się w kaplicy na wspólnej modlitwie oraz pomagali w przygotowaniu tego miejsca. Bóg zapłać także członkom grup parafialnych za udział w spotkaniu i ich przedstawicielom za złożenie sprawozdań: Katechetom, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, Parafialnej Radzie Gospodarczej, Kołu Żywego Różańca, Asyście Procesyjnej, Parafialnemu Kołu Caritas, Strażakom, Lektorom, zespołowi Soli Deo, Ministrantom.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Mszy Św. Ingresowej połączonej z Sakramentem Bierzmowania: p. katechecie Krzysztofowi Wierzbowskiemu za przygotowanie młodzieży, ministrantom, zespołowi Soli Deo, strażakom wraz z pocztem sztandarowym, młodzieży, świadkom oraz wszystkim biorącym udział.

Bóg zapłać p. Barbarze Wierzchowskiej i p. Monice Ciecierskiej za dekorację kwiatową. Dziękuję również pracownikom parafii, p. Ewie i osobom wspomagającym. Wszystkim za wszelkie dobro serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

  1. Dziękuję Katechetom i Opiekunom za zorganizowanie w sobotę wyjazdu na pielgrzymkę dzieci i młodzieży do Rostkowa na obchody ku czci św. Stanisława Kostki. Bóg zapłać P. Wójt za udostępnienie bezpłatnie autokaru dla dzieci.
  2. W poniedziałek – 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i polskiej młodzieży. Będziemy modlić się na Mszy św. o godz. 18.00 za dzieci, młodzież, nauczycieli, katechetów i wychowawców. Zapraszam serdecznie. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Zatem podczas Eucharystii 18 września, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła. Po Mszy św. będzie można ucałować relikwie św. Stanisława Kostki a dla dzieci i młodzieży będzie niespodzianka.
  3. Dziś po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Bóg zapłać!
  4. W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
  5. Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Panem Bogiem. W naszej parafii jest wiele propozycji, choćby działające u nas koła i organizacje katolickie: parafialne koło Caritas, schola, lektorzy, Liturgiczna Służba Ołtarza… Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej pracy.

8.Bóg zapłać za ofiary na nasze prace parafialne w minionym tygodniu: 200 zł

  1. Po Mszy św. uczniowie otrzymają obrazki, pamiątki uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
  2. W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” m. in.: Po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się realna szansa na likwidację prawa, które pozwala zabijać nienarodzone dzieci, gdy są chore. Właśnie rozpoczęło się zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem „Zatrzymaj aborcję”. W „Gościu” znajduje się formularz do złożenia podpisu.
  3. W piątek zakończy się nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej na ul. Polnej. Msza Św. w intencji mieszkańców zostanie odprawiona w piątek o godz. 17.00. Po mszy obraz zabiorą przedstawiciele ul. Łąkowej i Porzeczkowej. Kolejnym odcinkiem nawiedzenia będzie ul. Graniczna.
  4. Pomódlmy się za mieszkańców ul. Polnej, którzy goszczą u siebie Maryję w Jej Jasnogórskim wizerunku. Pod Twoją obronę…

O Autorze