OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.05.2022
2022-05-22 Komentarze wyłączone

Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu. Dzisiaj przeżywamy również Uroczystość I Komunii Św. Pamiętajmy w swoich modlitwach o dzieciach, i starajmy się dawać

Więcej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.05.2022 r
2022-05-15 Komentarze wyłączone

Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.   W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski.   W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Święteg

Więcej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 08.05.2022 r.
2022-05-08 Komentarze wyłączone

Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium. D

Więcej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 01.05.2022 r.
2022-05-01 Komentarze wyłączone

Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków. Dziś w Ślubowie przeżywamy Odpust ku czci św. Józefa Rzemieślnika. Tego dnia suma o godz. 12.00 z procesją zostanie odprawiona w kaplicy w Ślubowie. Mszę św. odpr

Więcej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 24.04.2022 r.
2022-04-24 Komentarze wyłączone

Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie.   Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła chary

Więcej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 17.04.2022 r.
2022-04-17 Komentarze wyłączone

Moi Kochani, Szanowni Goście, Drodzy Parafianie! Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie ży

Więcej

Nadchodzące wydarzenia

29May

Uroczystość Odnowi

Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Św. w Kościele Parafialnym w Gąsocinie 29 maja 2022 r. o g