OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 17.04.2022 r.

 1. Moi Kochani, Szanowni Goście, Drodzy Parafianie!

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie życzymy pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa, przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

 1. Życzenia Biskupa Płockiego.

 

 1. Jutro – poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze święte w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Nasze jutrzejsze uczestnictwo w Eucharystii niech będzie wyrazem naszej miłości ku Bogu i zadośćuczynieniem za nasze grzechy, a zwłaszcza za opuszczone Msze Święte w niedziele i święta obowiązkowe, oraz za brak należytego skupienia podczas liturgii.

 

 1. Taca z dnia jutrzejszego przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Płocku. W imieniu Ks. Rektora i studentów składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary.

 

 1. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

 1. Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas Naszej Diecezji.

 

 1. Dziękuję za pomoc w dekorowaniu Kościoła wszystkim, którzy pracowali: P. Agnieszce i Januszowi Orzepowskim, P. Annie i Mariuszowi Milewskim, P. Renacie i Tomaszowi Wrońskiem, P. Bożenie i Krzysztofowi Rutkowskim, P. Jowicie Rutkowskiej, P. Urszuli Baczyńskiej, P. Beacie i Amelii Szewczak, i P. Krystynie Baur.

 

 1. Dziękuję za udział w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia. Dziękuję panom strażakom za sprawne, sumienne, solidne i pełne poświęcenia czuwanie przy grobie Pana Jezusa, dziękuję ministrantom, lektorom, scholi Soli Deo, chórowi, asyście procesyjnej, dziewczynkom sypiącym kwiatami i wszystkim wiernym. Bóg zapłać.

 

 1. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu Pana Jezusa.

Bóg zapłać ofiarodawcom i Wszystkim, którzy wykazali dobrą wolę i podjęli się trudu zbierania ofiar!

 

 1. Jest do nabycia aktualny numer Tygodnika „Gość Niedzielny” a w nim: w jaki sposób świętują Wielkanoc grekokatolicy i prawosławni.
 2. Jest też „Mały Gość”: a w nim: magnes z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.

O Autorze