Ministrant to młody chłopiec, członek Liturgicznej Służby Ołtarza, którego zadaniem jest posługa przy ołtarzu podczas sprawowania Eucharystii oraz innych obrzędów. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ministro, ministrare oznaczającego czasownik służyć. Stąd ministranci to ci, którzy służą.

Ministranci naszej parafii:

W naszej parafii Liturgiczna Służba Ołtarza liczy 13 ministrantów i 7 kandydatów w zróżnicowanym wieku (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz studenci). Bycie ministrantem nie ogranicza się tylko do posługiwania w czasie Eucharystii. Zadaniem ministrantów jest troska o piękno liturgii i jej właściwą oprawę.

Nasze modlitwy:

Przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

Ministranci

Kandydaci

 1. Bieńkowski Bartosz

Ministranci starsi

 1. Dymowski Krzysztof
 2. Pawlak Łukasz

Ministranci – szkoła średnia

 1. Kus Adam

Ministranci – gimnazjum

 1.  Milewski Paweł
 2. Milewski Piotr
 3. Nasierowski Kacper
 4. Rzepliński Jakub

Ministranci młodsi

 1. Baur Tomasz
 2. Bojarski Kacper
 3. Damięcki Jakub
 4. Elak Sebastian
 5. Kozarzewski Piotr
 6.  Maćkowski Jakub
 1. Oleszkiewicz Mateusz
 2. Pierzynowski Dominik
 3.  Poniatowski Aleksander
 4.  Sieczkowski Adam
 5.  Wiśniewski Dominik
 6.  Wroński Bartosz