Ogłoszenia z dnia 07 stycznia 2018 r.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 7 stycznia 2018

 1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym.
 2. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.
 3. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Już dzisiaj zachęcam do modlitwy w intencjach ludzi, którzy z różnych powodów opuścili swój rodzinny kraj i szukają lepszego życia na obcej ziemi.
 4. Dziś I niedziela miesiąca – adoracyjna.
 5. Dziś na Mszy św. o godz. 12.00 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie przedstawią jasełka.
 6. Dziś po sumie zapraszam na spotkanie opłatkowe: ministrantów, zespół Soli Deo oraz dzieci i młodzież z grup lektorskich.
 7. Za tydzień II niedziela miesiąca. Tradycyjnie ofiary składane na tacę będą przeznaczone na nasze prace parafialne. Bóg zapłać!
 8. W naszej parafii rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Dzieci przygotowujące się do Komunii Świętej i młodzież do bierzmowania prosimy o przygotowanie indeksów, a innych o zeszyty od religii.
 9. Jest do nabycia aktualny numer Tygodnika „Gość Niedzielny” a w nim: O tym, że ksiądz ma być człowiekiem bogobojnym, to znaczy ma się bać Boga, nie ludzi.
 10. Jest już styczniowy numer „Naszej Arki”, a tematem przewodnim: Wambierzycka Królowa Rodzin.
 11. Po Mszy św. dzieci otrzymają obrazki (pamiątki uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.)

O Autorze